Klachtenregeling

Ontevreden? Vertel het ons!

Indien je een klacht hebt over de verloskundige hulp die wij verleend hebben of over bejegening door één van ons, dan raden wij aan er eerst met ons over te praten. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar je je  prettiger bij voelt. We maken graag een aparte afspraak! Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kun je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

De Klachtenfunctionaris

Als een gesprek niet mogelijk is of als een gesprek je probleem niet oplost, bestaat er de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Of wil je je  klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht?

Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met jou waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Geschilleninstantie Verloskunde

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. De Geschilleninstantie Verloskunde kan een schadevergoeding toekennen tot maximaal € 25.000,-.

Een klacht indienen bij de Geschilleninstantie Verloskunde

Secretaris: Elsemarie van Mackelenbergh
073 - 689 18 90
evanmackelenbergh@knov.nl

De Geschilleninstantie Verloskunde is bereikbaar via Elsemarie van Mackelenberg, secretaris van de geschilleninstantie. Telefoon 073 689 18 90 en per e-mail evanmackelenbergh@knov.nl