Agenda

Hier kun je zien waar en wie er spreekuur draait, wie er wanneer dienst heeft en wie visitedienst. Visitedienst betekent dat diegene de kraamvisites doet en achterwacht staat voor als er 2 vrouwen tegelijk bevallen. 

Let op: de assistent heeft pauze tussen de middag van 12.15-13.00u. We reageren ook snel op mailtjes.

De dienstdoende verloskundige begint de avond ervóór om 18.30 uur, net als degene die visitedienst heeft. 

Centering Pregnancy (9 bijeenkomsten, 4 keer om de 4 weken, 5 keer om de 2 weken)
Groep 18 (Annemarie en Margot) Tollius donderdag 8.30-10.30 (al gestart)
Groep 19 (Rixt) Tollius woensdag 9.00-11.00u start (al gestart)
Groep 20 (Reini) Liendert dinsdag 15.00-17.00u start (al gestart)
Groep 21 (Margot) Tollius woensdag 8.30-10.30u start 27 september 
Groep 22 (Annemarie) Tollius donderdag 8.30-10.30u start 26 oktober
Groep 23 (Marije en Sjoeke) Liendert maandag 14.30-16.30u start 27 november

Onze eerstvolgende voorlichtingsavond over de bevalling is 1 november van 19.30-21.30u. 

December

Januari