Agenda

Hier kun je zien waar en wie er spreekuur draait, wie er wanneer dienst heeft en wie visitedienst. Visitedienst betekent dat diegene de kraamvisites doet en achterwacht staat voor als er 2 vrouwen tegelijk bevallen. 

Let op: de assistent heeft pauze tussen de middag van 12.15-13.00u. We reageren ook snel op mailtjes.

De dienstdoende verloskundige begint de avond ervóór om 18.30 uur, net als degene die visitedienst heeft. 

Centering Pregnancy (9 bijeenkomsten, 4 keer om de 4 weken, 5 keer om de 2 weken) de nieuwe groepen:
Groep 25: vrijdagochtend van 8.30-10.30 in Liendert (ABC school) met Margot start 26 januari
Groep 26: woensdagochtend van 8.30-10.30 op Tollius met Rixt start 7 februari
Groep 27: vrijdagochtend van 9.00-11.00 op Tollius met Margot, start 9 maart
Groep 28: maandagochtend van 8.30-10.30 in Liendert (ABC school) met Reini, start 19 maart

Onze eerstvolgende voorlichtingsavond over de bevalling is 22 februari van 19.30 - 21.30 uur. 
Daaropvolgend 4 april van 19.30-21.30 uur. 

Januari

Februari