Agenda

Hier kun je zien waar en wie er spreekuur draait, wie er wanneer dienst heeft en wie visitedienst. Visitedienst betekent dat diegene de kraamvisites doet en achterwacht staat voor als er 2 vrouwen tegelijk bevallen. 

Let op: de assistent heeft pauze tussen de middag van 12.15-13.00u. We reageren ook snel op mailtjes.

De dienstdoende verloskundige begint de avond ervóór om 18.30 uur, net als degene die visitedienst heeft. 

Centering Pregnancy (9 bijeenkomsten, 4 keer om de 4 weken, 5 keer om de 2 weken) de nieuwe groepen:
Groep 28: maandagochtend van 8.30-10.30 in Liendert (ABC school) met Reini, start 19 maart
Groep 29: dinsdagochtend van 8.30-10.30u op Tollius met Annemarie, start 17 april
Groep 30: vrijdagochtend van 9.00-11.00u op Tollius met Rixt, start 18 mei
Groep 31: donderdagmiddag van 15.00-17.00u in Liendert (ABC school) met Marije, start 31 mei

Voorlichtingsavond over de bevalling (van 19.30-21.30u op J. Tolliusstraat 30)
7 mei 
12 juni
17 juli

April

Mei